Tranzakcióanalízis és a három énállapot

Tranzakcióanalízis, énállapotok részletesen, II. rész

Tranzakcióanalízis és a három énállapot

3 énállapotot különböztetünk meg a tranzakcióanalízisben. Nézzük meg most bővebben a 3 énállapot jellemzőit!

(A cikk eredetileg László Erika hivatalos oldalán jelent meg.)

 

SZÜLŐI ÉNÁLLAPOT - ÉRTÉKÍTÉLETEK - Morál

 

Viselkedések, gondolatok és érzések, melyeket a szülőktől, szülő figuráktól másoltunk le és vettük át (értékelés érzések alapján, előítéletek, társadalmi, szülői értékek). Az életvezetésre vonatkozó előre rögzített és meghatározott szabályok gyűjteménye, olyan mint egy cd-lejátszó. 

 

Jelmondata: „Muszáj...Kell... - Nem szabad! Tilos!”

 

A Szülői énállapot kétféleképpen nyilvánul meg:

 

- közvetlenül (Tedd azt, amit én!) ezért fontos a példamutatás!

- közvetve (Ne azt tedd, amit én teszek, tedd azt, amit mondok!), alkalmazkodik a saját szülei kívánságaihoz.

 

A Szülői énállapot pozitívan vagy negatívan ítél - a „cd-n" levő anyagok alapján -, két megnyilvánulása van:

 

1. Kritikus Szülő (ellenőrző)

2. Gondoskodó Szülő (támogató).

 

Fontos szerepe a megszerzett, és összegyűjtött (áthagyományozott, generációs) tapasztalatok alapján a mindennapos, gyakori helyzetek gyors, rutinszerű megoldása. Ezzel időt takarítunk meg (pl.: gyermeknevelés).

 

A Szülői énállapotban úgy érzünk, gondolkodunk, cselekszünk, és beszélünk, mint a szüleink, vagy szülőfiguráink (tanár, nevelő, fontos felnőtt a gyerekkorban). A Szülői énállapotban levő nem mérlegel egy adott helyzetben, hogy hogyan kellene reagálni, mi a helyes vagy helytelen, hogyan kellene élni stb.

 

A régi „felvételeket” használja a problémák megoldásához, - ezek általában huszonöt évvel ezelőtti normákat, értékeket tartalmaznak (de lehetnek 250 vagy akár 2500 évvel ezelőttiek is!) - gondolkodás, további mérlegelés nélkül.

 

Mikor van szükség a Szülői énállapotra?

 

Erre a mintára akkor van szükség, ha a Felnőtt számára nincs elérhető információ, vagy ha a Felnőttnek nincsen elég ideje az analízisre (pl.: kisgyerek át akar szaladni a  forgalmas úton). A Gyermeki ilyen helyzetekben intuíción alapuló, újszerű megoldásokat hozhat létre, de lehet, hogy ezek nem annyira megbízhatóak, mint a Felnőtt tényeken alapuló döntései.

 

FELNŐTT ÉNÁLLAPOT - GONDOLATOK, TÉNYEK - Racionalitás

 

Viselkedések, gondolatok és érzések, közvetlenül az „itt és most” -ra reagálva. Nem ítélkezik, nem minősít, nem címkéz. Autonóm módon, a valóság tárgyilagos értékelésére irányul. Amikor valaki a Felnőtt  énállapotban logikai gondolkodást használ probléma-megoldáshoz, a Gyermeki vagy Szülői énállapotai nem szennyezik be a folyamatot. 

 

Jelmondata: „Szükséges...”

 

Adatokat dolgoz fel, gyűjti, tárolja, használja azokat, logikai alapú program szerint hoz döntéseket, mérlegel, analizál, racionális, logikus, valószínűség-számításokat végez, tárgyilagosan közvetít a Szülő és a Gyermek között. Dönt, megold, mérlegel. Érveket-ellenérveket gyűjt össze, megoldásokat keres. (Többet!) Nem ragad le egy megoldásnál.

 

Vajon akkor ez azt jelenti, hogy az érzelmek nem fontosak?

 

Természetesen nem, csak annyit jelent, hogy ha racionálisak és logikusak, tényszerűen akarunk lenni, az érzelmeinket ilyen esetben el kell határolnunk magunktól. Azt sem jelenti, hogy mindig a legjobb racionálisnak és érzelemmentesnek lenni. Valójában, ahogy a kizárólagosan Szülői hiányosan működő emberi lényt hoz létre, a kizárólagosan Felnőttnek is hasonló gyengítő hatása van az emberre.

 

Érett embernek vagy felnőttnek lenni nem ugyanaz, mint a Felnőtt énállapotban lenni. Kisgyerekek is lehetnek Felnőtt énállapotban, és megfelelően működő felnőttek is használják Szülői és Gyermeki énállapotaikat, és erre szükség is van. A Felnőtt alkalmazza az összes beletáplált tényt és ezek alapján dönt.

 

Ha ezek a tények a kornak megfelelőek, akkor a Felnőtt válaszai időszerűek és hatásosabbak lesznek, mint a Szülői régi mintákon alapuló megoldásai. Ha a tények helytelenek, akkor a Felnőtt hibás válaszokat fog adni és hibás döntésekre jut. A Felnőtt nagyon fontos szerepe, hogy megjósolja a kimeneteleket, hogy utána képes legyen értékelni, jó volt-e a döntése. Ezzel biztosítja, hogy ez ember elérhesse a célját.

 

És egy esetleges „rossz döntés után, legközelebb másképp dönthessen. Ez a tényeken alapuló kritikai funkció különbözik az értékelésen alapuló Kritikus Szülői funkciótól.

 

GYERMEKI ÉNÁLLAPOT - ÉRZÉSEK - Irracionalitás

 

Viselkedések, gondolatok és érzések, a gyermekkori tapasztalatok újrajátszása (szabad, kreatív, ötletes, nem szereti a korlátokat). A Gyermeki énállapotból eredeztethetők az intuíciók, ösztönök, alkotókészség, alkotás, kreativitás, a spontán hajtóerők és örömök - az állandó megújulás forrásai és az érzelmek: a szeretet, félelem, harag, öröm, szomorúság, szégyen stb. 

 

Jelmondata: „Akarom...”

 

A Gyermekinek három megnyilvánulása van:

 

1. Alkalmazkodó Gyermek - szülők elvárásaihoz alkalmazkodott archaikus viselkedésminták, bűntudatos, szégyenlős, félős, mindent megtesz, csak ne haragudjanak rá, mindenki igénye fontosabb, mint az övé

2. Lázadó Gyermek  - gyűlöl, szeret, impulzív, játékos, spontán

3. Szabad Gyermek (gondolkodó gyermek) „Kis professzor” - gondolkodó, kreatív, alkotó, fantáziadús

 

Amikor Gyermeki énállapotban vagyunk, úgy viselkedünk, mint az a gyermek, aki egykor voltunk. Úgy teszünk, úgy érzünk, olyan módon hallunk, látunk és reagálunk, mint egy három-, öt-  vagy nyolcéves gyerek. A Gyermeki gyakran a problémák forrása: - én-központúsága (önző), - emocionalitása (hirtelen, érzelmek alapján „forrófejűen” és nem jól dönt), - korlátlan ereje (MOST, AKAROM), - s a miatt, mert elutasító a felnőttséggel járó korlátozásokkal szemben.

 

A Gyermeki viselkedés kisgyermekeknél látható leginkább, illetve felnőtteknél sporteseményeken vagy házibulikon figyelhető meg. A Gyermeki megjelenése nem kívánatos és gondot okozhat testületi üléseken, osztálytermekben, fontos megbeszéléseken.

 

Előfordul, hogy egy ember életét teljes egészében a Gyermeki működése határozza meg: - súlyos érzelmi problémákkal küzdőknél, - depressziósoknál, elmebetegeknél vagy szenvedélybetegeknél. A Gyermeki én valódi destrukcióba, kontroll nélküli viselkedésbe hajszolja az embereket. A Gyermeki jelenléte felismerhető depressziósoknál, levertség idején, illetve amikor valakit jelentős veszteség ér. Sírni a Gyermeki én tud.

 

AZ ÉNÁLLAPOTOK IS TUDNAK HATNI EGYMÁSRA! 

 

Ez akkor fordul elő, amikor a Felnőtt téves információkat használ, melyek a Gyermekitől vagy a Szülőitől erednek. Ez az ún. „kontamináció”  azaz szennyeződés. A Szülőitől eredő kontamináció az előítélet.

 

Például: „A nők nem szeretnek dönteni, és jobban szeretik, ha férfiak irányítják őket.” - ez a Szülőitől a Felnőtthöz érkező kontamináció, mely tényként kezel ellenőrizetlen információkat. Kik azok a „nők”? Biztos ez? - Az ellenőrizetlenségre jellemző, hogy nincs megkérdőjelezve az állítás.

 

A Gyermekitől eredő kontamináció: a téves ítélet. A tévedés általában a Gyermeki félelmén, reményén alapul, melyet a Felnőtt valóságként fogad el. Például: „A kormány megmérgez bennünket a koszos vízzel” - gyermeki félelmen alapul, és nem objektív tényeken, és ezt a Felnőtt realitásként fogadja el. A tranzakcióanalízis fontos feladata a Felnőtt énállapot kontaminációjának megszűntetése, azaz, hogy ráébredjünk ezekre a „szennyeződésekre” és megváltoztassuk őket.

 

HOGYAN KÜLÖNBÖZTETHETŐK MEG AZ ÉN-ÁLLAPOTOK?

 

Sajátos hanghordozás, metakommunikáció jellemzi mindegyiket.

Általánosságban elmondható, hogy az egyes énállapotok gyakran kerülhetnek ellentétbe egymással (pl.: vásárlásnál a Szülői korlátozna, míg a Gyermeki meg akarja venni). Az énállapotok nem csupán szerepek, hanem mindenestül (összes érzékszerven keresztüli érzékelés) átélt létállapotok is.

 

Előfordul, hogy csak egy énállapot jellemzi a személy viselkedését és nem ad teret a másik kettőnek. Például: a Gondoskodó vagy kizárólagosan Kritikus Szülői, mely nem hagyja érvényesülni a Gyermeki valamint a Felnőtt énállapotot.

 

Ez nagy hátrány, mert ezzel elveszítjük emberi lehetőségeink kétharmadát. A különböző énállapotoknak szükség esetén hozzáférhetőknek kell lenniük, és mindegyikre szükség van az egészséges és teljes emberi léthez. :)

 

Mindenkire jellemző, hogy általában melyik énállapotában működik. Ez változtatható például azzal, hogy felderítjük előítéleteinket és jobban megismerjük saját magunkat. A Tudatos Kommunikáció tréningen kiderül, hogy melyik énállapot a ránk leginkább jellemző, mert nincs tudatos kommunikáció anélkül, hogy ne lennénk tisztában a saját működésünkkel és énállapotainkkal. :)

 

SzuperTudatos Önfejlesztéssel™ pedig ezeket a bennünk rejlő mintákat is harmóniába hozhatjuk. (A link átvezet László Erika hivatalos oldalára, ahol bővebben olvashatsz az általa létrehozott, és a világ már 25 országában, 5 kontinensén terjedő módszeréről.)

 

Szeretnél te is egy boldogabb életet, harmonikus kapcsolatokat? 

Jelentkezz, és nézz körül a tréningek között!

 (A link átvezet a SzuperTudatos Önfejlesztés™ közösségi oldalára, a SzuperTudatos Világba™.)

 

Csodás napokat! Légy magadhoz jó! :)

Erika

 László Erikáról

A Tudatos Kommunikáció tréningprogram megalkotója László Erika, több, mint 30 éve foglalkozik kommunikációval. Nemzetközi tapasztalattal rendelkező transzformációs instruktor, tanácsadó.


Több száz workshopot tartott Európa, Ázsia és Közép-Amerika területén 3 nyelven, illetve tolmácsolással. Több, mint 30 országból és 5 kontinensről több ezer kliensének és hallgatójának életét változtatta meg az általa létrehozott módszerekkel, programokkal és konzultációkkal.


Az Intuyching® (SzuperTudatos Önfejlesztés™) - a Bruce Lipton oldalán az Energia Pszichológiai módszerekek között ajánlott - a világon egyedülálló, iPad-es applikáción működő intuitív, energetikai coaching rendszer kifejlesztője.  


A hiedelem-átalakító DEMERT Módszer™ és a Numeropátia™ megalkotója, valamint a SzuperTudatos Világ™ nemzetközi hálózat (SuperConscious World®) nemzetközi közösségének társalapítója, szakmai vezetője és a Szuperc Limited (Hong Kong) társtulajdonosa.


A CoachOK tagja.

László Erika könyvei

LélekZenE

SzuperTudatos Csakra kártyák™

Kreatív Coaching kérdések

KULCS a kreatív munkához

Kövess Facebookon is!

Minden jog fenntartva. László Erika transzformáció és kommunikáció instruktor, az Intuyching® - Bruce Lipton weboldalán, az Energia Pszichológiai módszerek között ajánlott - intuitív, energetikai coaching rendszer létrehozójának Tudatos Kommunikáció oldala.

© Szuperc Limited 2024 All rights reserved.  -  Hosted by Hostpapa.com (Canada)

Privacy Policy

Impresszum

 

Feliratkozás a Lélekemelő hírlevélre

Iratkozz fel hírlevelemre!